Skip to content

algemene voorwaarden

Joy to SUP = het bedrijf dat de SUP-activiteit organiseert, ingeschreven bij KvK onder nummer: 74410857

Deelnemer = de persoon die deelneemt (of van plan is deel te nemen) aan een SUP-activiteit georganiseerd door Joy to SUP.

Instructeur = de persoon die de SUP-activiteit leidt.

Activiteit = alle betaalde en niet betaalde overeenkomsten tussen deelnemer en Joy to SUP.

Materiaal = de benodigdheden die gebruikt worden tijdens de SUP-activiteit (SUPboard, peddel, leash en evt. wetsuit).

ALGEMENE VOORWAARDEN:

De deelnemer gaat bij reservering en deelname aan een activiteit akkoord met onze algemene voorwaarden.

Deelname aan activiteiten van Joy to SUP is geheel op eigen risico.

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

De deelnemer is fit genoeg om een sport te kunnen beoefenen.

De deelnemer is minimaal 9 jaar. In overleg met Joy to SUP kan hier iets van afgeweken worden.

Minderjarige deelnemers hebben toestemming gekregen van ouders en/of begeleiders om mee te kunnen doen met een activiteit.

De deelnemer is voor en tijdens de activiteit niet onder invloed van alcohol en/of overige drugs.

De deelnemer zal zich te allen tijde aan de instructies van de instructeur houden.

De instructeur heeft het recht om deelnemers bij wangedrag direct uit de activiteit te zetten.

In het geval van blessure, overgewicht of zwangerschap: neem contact op met Joy to SUP of deelname aan de activiteit verstandig is.

De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat aan een watersport bepaalde risico’s zitten. Hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiële schade of anderszins. Joy to SUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van of voortvloeien uit deelname aan een activiteit van Joy to SUP.

Eigendommen van de deelnemer kunnen evt. tijdens de activiteit, op eigen risico, in de afgesloten SUP-trailer van Joy to SUP worden gelegd.

Indien er geen of te weinig deelnemers voor een activiteit zijn dan heeft Joy to SUP de bevoegdheid om de activiteit te annuleren. In dit geval wordt er een nieuwe datum gepland.

Een activiteit dient geboekt en betaald te worden via ons online reserveringssysteem.

Activiteiten geboekt via ons online reserveringssysteem kunnen tot 24 uur voor aanvang van de activiteit door de deelnemer telefonisch geannuleerd worden. De activiteit kan dan op een andere datum geboekt worden of terug worden betaald. Annuleert de deelnemer de activiteit binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit dan komt het tegoed van deze activiteit te vervallen.

Mocht een deelnemer zich ter plaatse willen aansluiten bij een activiteit dan gaat de betaling via PIN.

De betaling van een activiteit voor een privé groep (zoals een privé SUPles, kinderfeestje, groepsuitje of arrangement) gaat via een betaallink.

Annulering van een activiteit voor een privé groep (zoals een privé SUPles, kinderfeestje, groepsuitje of arrangement) is mogelijk tot 5 dagen voor aanvang van de activiteit. In dit geval wordt er een nieuwe datum gepland.

De deelnemer kan kiezen voor het dragen van een wetsuit (lange pijpen zonder mouwen) van Joy to SUP. De kosten hiervan zitten niet bij de prijs van de activiteit inbegrepen en worden apart verrekend, tenzij anders overeengekomen.

Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de deelnemer.

WEERSOMSTANDIGHEDEN:

Mocht de activiteit wegens weersomstandigheden (onweer, hevige regenbuien of harde wind) geannuleerd worden dan krijg je minimaal een uur van tevoren bericht. Dit wordt bepaald door de instructeur. In dit geval wordt er een nieuwe datum gepland.

Indien de weersomstandigheden ter plekke omslaan dan kan door de instructeur bepaald worden dat de activiteit niet door gaat. In dit geval wordt er een nieuwe datum gepland.

Bij (extreme) hitte worden er specifieke adviezen gegeven zoals het smeren van zonnebrand, dragen van een petje en het ruim drinken van water.

Bij kou worden er specifieke adviezen gegeven op het gebied van het dragen van geschikte kleding en evt. het dragen van een wetsuit.

AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ SUP VERHUUR:

DEFINITIES
Artikel 1
1.1 Naast de algemene voorwaarden van Joy to SUP, gelden aanvullende voorwaarden voor de SUP verhuur van Joy to SUP.
1.2 Bij tegenstrijdigheid in de algemene voorwaarden en de huurvoorwaarden gelden bij SUP huur, SUPlessen en SUPtours altijd de aanvullende verhuur voorwaarden
1.3 Bij het betreffende artikel op de website staat duidelijk dat deze aanvullende huur voorwaarden van toepassing zijn!
1.4 Huurder of deelnemer: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit en/of deelneemt aan (begeleide) SUP activiteit
1.5 Verhuurder: Joy to SUP, de ondernemer in deze overeenkomst
1.6 Boeking: vastgelegde opdracht voor SUP huur  tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging
1.7 Huur overeenkomst: overeenkomst tussen huurder = deelnemer en verhuurder = Joy to SUP
1.8 Waiver: een schriftelijke verklaring waarin deelnemer aangeeft en ondertekend kennis te hebben genomen van de verhuurvoorwaarden
1.9 Gehuurde of verhuurde materialen: de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld stand up paddle board (SUP), peddel, pomp, wetsuit, SUP vinnen en/of andere producten vermeld op de huur overeenkomst/boeking.

ALGEMEEN
Artikel 2
2.1 Heb je al eens gesupt of ben je van mening dat je het prima zelf kan, dan kan je er ook voor kiezen om zonder begeleiding het water op te gaan.
2.2 Er worden duidelijke instructies gegeven waar je wel en niet kan suppen. Je dient je te houden aan de instructies die voordat je het water op gaat zijn gegeven. Het is niet de bedoeling dat je de SUP ergens anders mee naar toe neemt dan de locatie die is aangegeven tijdens de instructie.
2.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van jezelf en anderen om je heen. We vragen je ook de natuur te respecteren.
2.4 Er wordt van de huurder verwacht dat hij verklaart dat, als huurder en/of voor de persoon(en) voor wie hij deze boeking maakt:
– kennis heeft genomen van de algemene en aanvullende huurvoorwaarden en hiermee akkoord gaat
– in het bezit is van een zwemdiploma
– in goede gezondheid verkeert
– geen alcohol en/of drugs genuttigd heeft op de dag van of de dag voorafgaand aan de huurperiode
– ouder is dan 18 jaar
– indien minderjarige(n) aanwezig zijn, verantwoording hiervoor neemt
2.5 Betreft de boeking meerdere personen, zal op locatie verwacht worden dat alle personen de huurvoorwaarden/waiver ondertekenen.
2.6 Huurder verleent middels ondertekening / akkoord gaan met de huurvoorwaarden/waiver toestemming aan de verhuurder om van hem/haar foto’s te maken tijdens het uitoefenen van de SUP activiteiten en deze te plaatsen op haar website en/of social media (tenzij expliciet is aangegeven dat men dit niet wenst).

OVEREENKOMST EN PRIJS
Artikel 3

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen huurder en verhuurder.
3.2 Het aanbod en de prijzen staan vermeld op de website www.joytosup.nl.
3.3 Een boeking wordt aangevraagd middels de website www.joytosup.nl, telefonisch of via mail.
3.4 Na aanvraag via de website van Joy to SUP ontvangt de huurder een mail op het aangegeven e-mail adres met daarin gegevens hoe de boeking definitief gemaakt kan worden.
3.5 Betaling gaat vooraf via PIN of contant. Bij betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden alsmede de algemene verhuur voorwaarden.
3.6 Nadat de boeking betaald is, is de boeking definitief.
3.7 Ook bij huur op locatie dient huurder akkoord te gaan met de waiver van Joy to SUP waarop deze aanvullende voorwaarden nogmaals staan uitgelegd, de huurprijs dient vooraf te worden betaald.
3.8 Bij SUP verhuur voor langere periode (een halve dag of meer) wordt een borg berekend. De borgsom wordt indien de SUP in goede orde en schoon wordt geretourneerd binnen enkele werkdagen teruggestort op rekening van huurder of contant worden terugbetaald.

HERROEPINGSRECHT BOEKING
Artikel 4

4.1 De huurder heeft het recht gedurende 14 dagen na boeking, de boeking te annuleren
4.3 Annulering is alleen mogelijk tot 24 uur voor de verhuur / boekingsdatum, anders is verhuurder het volledige bedrag verschuldigd.
4.4 Indien huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dient hij/zij telefonisch contact op te nemen op 06-43088430 en/of een mail te sturen naar joyce@joytosup.nl. Bij geen gehoor dient verhuurder duidelijk zijn naam en terugbel gegevens achter te laten op de voicemail of via een Whatsapp bericht.
4.5 Het reeds betaalde huurbedrag wordt binnen 14 dagen terug gestort op zijn/haar rekening na ontvangst van de e-mail.

HUURPERIODE EN VERPLICHTINGEN
Artikel 5

5.1 Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
5.2 Op locatie/bij afhaling dient de Waiver getekend te worden door elke huurder (en/of begeleiding van minderjarige huurder).
5.3 De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder.
5.4 Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven afgerond op volledige uren.
5.5 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder.
5.6 De huurder laat gehuurde materialen nimmer onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde uit te lenen.
5.7 De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden.
5.8 Gehuurde materiaal dient schoon te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is worden er 25 euro schoonmaak kosten van de borg in mindering gebracht.
5.9 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten.
5.10 Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid of andere) de boeking op ieder moment annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten ten gevolge van de annulering.

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
Artikel 6

6.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.
6.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.
6.3 Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.

Als er in deze tekst onduidelijkheden zijn of als je vragen hebt aarzel niet contact op te nemen!

Privacyverklaring:

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Joy to SUP kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Joy to SUP, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Joy to SUP verstrekt. Joy to SUP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM JOY TO SUP GEGEVENS NODIG HEEFT
Joy to SUP verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Joy to SUP uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG JOY TO SUP GEGEVENS BEWAART
Joy to SUP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Joy to SUP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK
Op de website van Joy to SUP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Joy to SUP gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Joy to SUP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Joy to SUP bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Joy to SUP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Joy to SUP heeft hier geen invloed op. Joy to SUP heeft Google geen toestemming gegeven om via Joy to SUP verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar joyce@joytosup.nl. Joy to SUP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Joy to SUP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Joy to SUP maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Joy to SUP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Joy to SUP op via joyce@joytosup.nl

Joy to SUP is als volgt te bereiken:
Postadres: Bargerkempke 14, 7103 DZ Winterswijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74410857
Telefoon: +31 643088430 E-mailadres: joyce@joytosup.nl 

Joy to SUP – Nederland, april 2022